Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2016. január 1-től az ER 13.§ (1)-(2) bekezdéseinek módosítása alapján a forgalmi rendszámra – sikeres vizsgát követően – nem kell a műszaki érvényességet igazoló körcímkét és a környezetvédelmi megfelelőséget igazoló plakettet felragasztani. Amennyiben azok rajta vannak a forgalmi rendszámon, úgy azokat el kell távolítani. A plakettet és a címkét a vizsgabiztos távolítja el a következő műszaki vizsgálat alkalmával, az üzembentartóknak semmi teendőjük nincsen.

A forgalmi rendszámra ragasztott, a környezetvédelmi besorolást jelölő plakett megszűnése nem jelenti azt, hogy a jövőben ne sorolnák környezetvédelmi osztályba a járműveket. A besorolás (környezetvédelmi osztály) továbbra is szerepel a forgalmi engedélyben (forgalmi engedély első oldal, V.9 kódszámnál)

A másik változás az, hogy a közúti közlekedési szolgáltatást nem végző személygépkocsik, a különleges felépítménnyel nem rendelkező kis-tehergépkocsik, valamint egyes pótkocsik időszakos műszaki vizsgálata ezentúl csak külső, nem hatósági állomáson végezhető el.

Kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatal vizsgáló állomásán végezhető el az időszakos vizsgálat, ha járművet

  1. a) az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,
  2. b) a honosítási eljáráshoz kapcsolódóan vizsgálják,
  3. c) a közlekedési hatóság a 14. § (7) bekezdése alapján vizsgálatra rendelte,
  4. d) átalakították,
  5. e) a 2. § (3) bekezdés f ), h), i) vagy j) pontja szerint – átalakításnak nem minősülő módon – megváltoztatták,

f ) a 11/A. § alapján versenyjárműnek minősítették,

  1. g) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében, vagy
  2. h) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésre és vizsgáztatásra használják.”

látogató számláló